ตามที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ให้ดำเนินการตามนโยบายสร้างความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นสวัสดิการในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตำรวจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น คุณสิริรัช จิตอร่าม ภริยา/ประธานแม่บ้านตำรวจมหาสารคาม พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คุณเยาวลักษณ์ วิชญชีวินทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, คุณไอรินทร์ มั่นหมาย รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรม อบรมการปักผ้าเกล็ดเต่า ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสารสิน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และในช่วงเวลา 13.45 น. พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ได้มาสังเกตุการณ์สถานที่อบรม พร้อมกันนี้ได้มอบเงินให้กับวิทยากรผู้ที่มาถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย